แนะนำ
Card image cap

เฝ้าระวังภัยสงขลา
ทีมบ้านพรุยั่งยืน คุณธรรม นำสู่ ความยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ
Card image cap

เฝ้าระวังภัยสงขลา
ระวังภัยน้ำท่วม หาดใหญ่

ข้อมูลติดต่อ
Card image cap

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้
เฝ้าระวังภัยน้ำท่วมภาคใต้

ข้อมูลติดต่อ
Card image cap

กล้อง CCTV เทศบาลนครหาดใหญ่
เฝ้าระวังภัยน้ำท่วมภาคใต้

ข้อมูลติดต่อ
Card image cap

กล้อง CCTV แยกคลองหวะ
เฝ้าระวังภัยน้ำท่วมภาคใต้

ข้อมูลติดต่อ
Card image cap

กล้อง CCTV เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่
เฝ้าระวังภัยสงขลา รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ

ข้อมูลติดต่อ
Card image cap

hatyaicityclimate เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่
เฝ้าระวังภัยสงขลา รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ

ข้อมูลติดต่อ
Card image cap

ติดต่อ Zone 9
สำนักงานคลังเขต 9

ข้อมูลติดต่อ
FOLLOW US